Galitskij 20-j pehotnyj polk

Ronald Cohn

Galitskij 20-j pehotnyj polk

Ronald Cohn